Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Lbros s.r.o., so sídlom K Mlékárně 57, 543 03 Vrchlabí 3, IČO: 28811101, DIČ: CZ28811101, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 28600, upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb, občiansky zákonník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.bylik.sk.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dojednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

1.4. Možnosť vyberania tovaru podľa §64 ZDPH a čl.138 směrnice EU 2006/112/ES oslobodená od DPH až po doručení všetkých potrebných dokumentov a schválenie z našej strany

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodov www.bylik.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.bylik.cz alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

2.5. Ceny tovaru a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v CZK vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku a predávajúci ju archivuje s cieľom riadne ju plniť, pričom nie je prístupná tretím stranám.

3.PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  1. a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho; c) bezhotovostne platobnou kartou; f) bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány ThePay – zahŕňa platobné systémy MojePlatba (Komerční banka), GE money bank, FIO banka, Platba24 (Česká spořitelna), mPeníze (mBank), ČSOB, Reifeisen Bank

3.2. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu daňový doklad o predaji. Daňový doklad zasiela predávajúci iba elektronicky (e-mailom).

3.3. V prípade opakovaného doručenia tovaru je možné objednávku uhradiť iba dopredu na bankový účet predávajúceho.

3.4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Táto povinnosť sa v súčasnosti vzťahuje iba na niektoré typy platieb, najmä platby on-line prevodom.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady na poštovné a balné znáša kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.bylik.cz.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutný tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady vo výške 70 Kč spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4. Za dodanie tovaru sa berie prevzatie tovaru odberateľom.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné predávajúcemu odoslať v tejto lehote prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adresu predávajúceho, pričom kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar je nutné predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (napr. prepravu), a to aj v prípade, že tovar nie je možné vrátiť pre jeho povahu obvyklou poštovou cestou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, ak sa s kupujúcim výslovne nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcimi skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 občianskeho zákonníka nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho obstaraní (nie vrátení). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšieho variantu ponúkaného predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nie je možné považovať za taký spôsob doručenia.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:

  1. a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba); b) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; c) o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Do času prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

5.9. Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nad rámec zákonnej lehoty (bod 5.1.), a to v dĺžke 1 rok (365 dní) od prevzatia tovaru.

5.10. Na tovar vrátený nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s vypršanou exspiráciou, čiastočne či úplne spotrebovaný alebo poškodený nad rámec bežnej kontroly tovaru po jeho prevzatí. Pre ostatné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote platia body 5.1. až 5.8. týchto obchodných podmienok.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby a že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi publikovanej; b) sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa; c) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy; d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti; e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v čl. 6.1. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. V prípade použitého tovaru s chybou zodpovedajúcou miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejavia chyby v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

  1. a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci; b) na odstránenie chyby opravou veci; c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; d) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Lbros s.r.o., K Mlékárně 57, 54303 Vrchlabí 3

6.7. Za okamih uplatnenia práva z chybného plnenia sa považuje okamih, keď predávajúci dostal od kupujúceho chybný tovar.

6.8. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Osobné údaje slúžia iba na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú poskytujú iba údaje nevyhnutné na prepravu tovaru kupujúcemu.

7.2. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu či vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

7.3. Osobné údaje sa budú spracúvať neurčitý čas.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. decembra 2016

Obchodné podmienky na stiahnutie tu

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Máte otázku? Napíšte nám správu.