Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel zasielania obchodných oznámení

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Lbros s.r.o.(Bylík.cz) so sídlom K Mlékárně 57, 54303 Vrchlabí 3, IČO 288 111 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 28600, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracúvala vašu e-mailovú adresu. E-mailovú adresu je možné spracúvať na základe vami udeleného súhlasu. Také spracúvanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a bude spracovaná s cieľom zaradiť vás do databázy pre zasielanie obchodných oznámení. Súhlas na spracovanie udeľujete na 5 rokov, a to na účel zasielať obchodné oznámenia, ak toto obdobie nepredĺžite. Osobné údaje spracúva iba spoločnosť Lbros, s.r.o. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov obrátiť sa na našu spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Máte otázku? Napíšte nám správu.